Inventering av 12 kända lokaler med läderbagge

Framsidan på rapporten
Löpnummer:
2018:04
Diarienummer:
511-11129-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
19
Läderbagge inventerades på 12 gamla lokaler och återfanns på 9 av dem.
Kommentar: