Rapport om byggnadsnämndernas tillsyn och tillämpning av plan- och bygglagen under 2017

Löpnummer:
2018:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
22
Redogörelse för kommunernas tillsyn och tillämpning av plan och Bygglagen.
Kommentar: