VaKul, Vattenförvaltning och Kulturmiljö – Västerhavets vattendistrikt. Slutrapport 2010 – 2016.

Omslag på slutrapporten
Löpnummer:
2017:48
Diarienummer:
436-5029-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
119
Den omfattande rapporten redovisar projektet, dess resultat och samhällsnytta. Här framgår också vilka kunskapsunderlag som tagits fram och hur de kan användas. Samverkan mellan län, vattendistrikt och sakområden beskrivs också.
Kommentar: