Inventering av hällebräcka på tidigare kända lokaler i Dalsland 2017

Löpnummer:
2017:46
Diarienummer:
511-39745-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
53
Inventering av hällebräcka, Saxifraga osloënsis, i nordöstra delen av Dalsland 2017. Inventeringen utfördes på tidigare kända lokaler i och utanför skyddade områden.
Kommentar:
Finns endast som pdf.