Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018–2020

Omslagsbild
Löpnummer:
2017:45
Diarienummer:
424-7325-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
70
Handlingsplanen är ett inriktningsdokument för vad Länsstyrelsen och kommunerna i länet behöver arbeta med för att anpassa Västra Götalands län till ett förändrat klimat.
Kommentar: