Laddinfrastruktur för elfordon

Omslagsbild
Löpnummer:
2017:43
Diarienummer:
2610-2018-1
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
48
Strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län. Sammanställning av befintlig publik laddinfrastruktur och rekommendationer för fortsatt utbyggnad i Västra Götalands län.
Kommentar: