Miljömålsbedömning 2017 Västra Götalands län

Löpnummer:
2017:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
61
Den årliga uppföljningen av de 15 miljökvalitetsmålen samt generationsmålet i Västra Götalands län.
Kommentar:
Finns endast som PDF.