Samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet – möjlighet och hinder

Bild på publikationens omslag
Löpnummer:
2017:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2017
Sidantal:
16
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, fördjupad när det gäller missbruk, beroende och psykiatrisk samsjuklighet.
Kommentar: