Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning

Löpnummer:
2017:40
Diarienummer:
436-5029-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
Dokumentation av slutkonferens 2016-11-18 för två projekt i södra Sverige. Rapport + 2 bilagor.

Under åren 2010-2016 genomfördes projekten Va Kul i Väs-terhavets vattendistrikt och Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt, där elva länsstyrelser i södra Sverige medverkade. Rapporten är en dokumentation av den öppna slutkonferens som hölls i Stockholm den 18 november 2016.
Kommentar:

Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning. Dokumentation av slutkonferens 2016-11-18 för två projekt i södra Sverige.

Bilagor:

Bilaga 1

Bilaga 2