Kulturmiljöer vid Nossan - Inventering och värdering

Löpnummer:
2017:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
183
Rapporten är en redovisning av den kulturmiljöinventering som genomfördes i fält längs ån Nossan år 2016. Miljöerna har kulturhistoriskt värderats i en fyrgradig skala.
Kommentar:
Finns endast som PDF