Kulturmiljö och vattenförvalting i södra Sverige 2010-2016

bild på hus vid vattendrag. Rapportens omslag.
Löpnummer:
2017-38
Diarienummer:
436-5029-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
28
I den här rikt illustrerade skriften presenteras projekten, deras resultat och samhällsnytta, vad som behöver göras i framtiden och var du hittar mer information.
Kommentar:
Rapporten finns tryckt i en begränsad upplaga på 500 exemplar.