Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2013

Löpnummer:
2017:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
93
Fågelfaunan vid Hornborgasjön 2013

Denna rapport utgör både Hornborgadokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2011, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation.

Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kommentar: