Tillsynsveckan våren 2017 - Tillsyn för det hållbara samhället

Löpnummer:
2017:35
Diarienummer:
100-21944-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
21
Med tillsynsveckorna hoppas vi kunna fokusera ytterligare på vårt viktiga tillsynsuppdrag, samtidigt som vi har ökat omvärldens kunskap om Länsstyrelsens roll som tillsyns- och kontrollmyndighet.
Kommentar: