Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2017

Bostadsmarknadsanalys 2017
Löpnummer:
2017:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
78
Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i länets kommuner 2017. Analys och slutsatser.
Kommentar: