Regional ledningsträningsövning 2017 - Utvärderingsrapport

Löpnummer:
2017:31
Diarienummer:
455-42230-2015
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
26
Rapporten redovisar planering, genomförande och utvärdering av Regional ledningsträningsövning 2017.
Kommentar:
Finns endast som pdf.