Fiskräkning i Säveån 2016

Omslagsbild
Löpnummer:
2017:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
26
I Säveån används automatiska fiskräknare för att kontrollera funktionen hos fiskvägarna vid Jonsered och Hedefors samt uppskatta fiskbeståndens numerär och storleksfördelning, framförallt för lax och öring. Cirka hundra laxar passerade under 2016 Jonsereds kraftverk i uppströms riktning och nio st passerade omlöpet vid Hedefors i uppströms riktning.
Kommentar: