Undersökning av djupa revmiljöer i Västra Götalands län

Omslag av rapporten
Löpnummer:
2017:29
Diarienummer:
511-34023-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
48
Djupa revmiljöer i utsjön (territorialhavet) har filmats med UV-kamera för att undersöka bottenstruktur och större marina arter.
Kommentar:
Finns endast som PDF