Försurning och kalkning i Västra Götalands län - Verksamhetsberättelse 2016

Bild på rapportens omslag
Löpnummer:
2017:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
22
Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten inom Västra Götalands län 2016. Rapporten är en sammanfattning av 2016 års kalkning och effekt-uppföljning i Västra Göta-lands län.
Kommentar:
Finns endast som PDF.