Fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat, 2012-2015

Löpnummer:
2017:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
30
Rapporten innehåller information kring det yrkesmässiga fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat för åren 2012-2015.
Kommentar: