Hur sprids de marina larverna i Skagerrak? - En konnektivitetsstudie av de djupa områdena

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2017:24
Diarienummer:
511-15114-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
31
Rapporten redovisar en studie som undersöker spridningen av marina larver mellan de skyddade områdena Bratten, Kosterfjorden-Väderöfjorden och Gullmarsfjorden.
Kommentar:
Finns endast som pdf.