Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2017:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
137
Rapporten beskriver bottenfisksamhället i Kosterhavets nationalpark utifrån provfiske med ryssjor och trål. Viktiga livsmiljöer för fisk identifieras med hjälp av modellering.
Kommentar:
Finns endast som pdf.