Naturbetesmarkernas värden och bevarande

Bild på omslaget
Löpnummer:
2017:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
37
Två tredjedelar av länets invånare tycker att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarker. Knappt en procent tycker att det är oviktigt.
Kommentar:
Finns endast som PDF