Bottenfauna i Västra Götalands län 2016. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vattendrag

Omslag av rapporten
Löpnummer:
2017:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
245
Sammanställning av kalkade och försurade vattendrag som undersöktes med avseende på bottenfauna 2016.
Kommentar: