Bottenfauna i Västra Götalands län 2016. En undersökning av litoralfauna i 19 kalkade sjöar

Löpnummer:
2017:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
78
Sammanställning av 19 kalkade sjöar som undersöktes med avseende på bottenfauna 2016. De undersökta sjöarna når inte upp inte till det kemiska pH-målet.
Kommentar: