Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 - Miljöskyddsavdelningens vägledning enligt miljöbalken

Bild på rapportomslaget
Löpnummer:
2018:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
12
Denna plan redovisar de vägledande insatser som Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning planerar under 2017-2019. Insatserna för 2017 är mer detaljerat planerade medan troliga insatser för 2018-2019 är redovisade mer översiktligt.
Kommentar:
Finns endast som PDF