Elfiske i Västra Götalands län 2016

Omslag av rapporten
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
292
Rapporten innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2016. Årets fisken utfördes under goda förhållanden med låga vattennivåer under stora delar av säsongen. Resultatet visar att visar på ett ”normalår” med avseende på tätheter för lax och öring. 2016 fiskades det 139 olika lokaler inom framförallt kalkeffektuppföljning-en och miljöövervakningen.
Kommentar:
Finns endast som pdf