Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2017-2019

Löpnummer:
2017:15
Diarienummer:
500-2376-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
43
Behovsutredningen beskriver Länsstyrelsens behov av miljöbalkstillsyn med mera för de närmsta tre åren.
Kommentar: