Tillsynsplan enligt miljöbalken 2017

Löpnummer:
2017:14
Diarienummer:
500-2376-2017
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
46
Tillsynplanen beskriver Länsstyrelsens planerade tillsyn för 2017. Planen baseras på behovsutredningen och olika register om befintliga tillstånd till verksamheter med mera.
Kommentar: