Uppföljning av fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2016

Löpnummer:
2017:09
Diarienummer:
511-9385-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
23
Fetörtsblåvinge har inventerats i Strömstad kommun och en livskraftig population med flera delpopulationer har hittats.
Kommentar: