Hävd i slåtterängar. Miljöövervakning i Västra Götalands län 2016

Löpnummer:
2017:08
Diarienummer:
502-8672-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
18
Hävden mättes på 25 slumpade slåtterängar i länet och de hade i medelvärde 10,4 cm kvarstående gräsmängd. Extra slåtterängar i Göteborgs och Tjörns kommun samt i Kosteröarnas naturreservat har övervakats.
Kommentar: