Inventering av skyddsvärda träd i Åmåls kommun, 2016

Löpnummer:
2017:07
Diarienummer:
511-32171-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
13
I Åmåls kommun hittades 228 skyddsvärda träd, varav 129 stycken var jätteträd med en stamdiameter på över 1 meter i diameter. Ek, ask och lind var de vanligaste trädslagen av de skyddsvärda träden.
Kommentar: