Miljöövervakning av gaddsteklar

Löpnummer:
2017:06
Diarienummer:
502-5992-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
20 + bilagor
19 ekorutor övervakades för gaddsteklar mha färgskålar och pollinatörsslingor 2016 för att få en överblick av situationen i länet. Antalet arter per lokal är ganska stabilt under de sju år som övervakningen pågått.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.