Makrofauna mjukbotten – kustnära bottnar Västra Götalands län

Omslagsbild
Löpnummer:
2017:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
28
Sammanställning av kustnära djupa mjukbottnars miljöstatus inom regional miljöövervakning samt samordnad recipientkontroll i Västra Götalands län.
Kommentar: