VaKul Vattenförvaltning och Kulturmiljö. Slutrapport - Etapp 1

Löpnummer:
2017:04
Diarienummer:
430-12183-2010
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
33
Redovisning av första etappen inom projektet VaKul och avser befintliga kunskapsunderlag för kulturmiljövärden i hela Västerhavets vattendistrikt.
Kommentar: