Vattenanknutet kulturarv i Västra Götaland

​Framsida på rapporten Vattenanknutet kulturarv i Västra Götaland
Löpnummer:
2017:02
Diarienummer:
436-15566-2013
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
28
Sammanställning och värdering av befintligt kunskapsunderlag. Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt. VaKul Etapp II.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.