Hävd i slåtterängar – Miljöövervakning i Västra Götalands län 2015

Bild på rapportomslaget
Löpnummer:
2016:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
15
2015 års miljöövervakning visar att 84 % av ängarna sköts via någon form av hävd i 32% förekommer något slags bete. Det var inte kvarlämnat större mängder hö i någon av slåtterängarna, vilket är mycket positivt.
Kommentar:
Finns endast som PDF.