Miljömålsbedömning 2016 - Västra Götalands län

Bild på rapportomslaget
Löpnummer:
2016:70
Diarienummer:
501-25176-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
102
Den årliga uppföljningen av de 15 miljökvalitetsmålen samt de regionala tilläggsmålen i Västra Götalands län.
Kommentar: