Inventering av flodpärlmusslor i Västra Götalands län 2016

Löpnummer:
2016:69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
19
Undersökning av flodpärlmusslor. Sammanställning av kalkning, effektuppföljning och försurning i länet 2016.
Kommentar:
Finns endast som pdf