Kraften i vattnet. Tematisk inventering av kulturhistoriskt värdefulla vattenkraftverk i Västra Götalands län 2014-2016

Löpnummer:
2016:67
Diarienummer:
436-35940-2013
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
Del I: 33, del II: 306
Rapport i två delar. Del I, analys och metod och del II beskrivning av anläggningarna. Ett delprojekt i VaKul /Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt.
Kommentar:
Finns endast som pdf.