Bin och biologisk mångfald vid infrastruktur och militära övningsområden i Karlsborg

Bin och biologisk mångfald vid infrastruktur och militära övningsområden i Karlsborg
Löpnummer:
2016:66
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
88
En inventering av ca 70 hektar i Karlsborg visar att stora delar av området har en mycket värdefull fauna av bin där hedar, fästningsvallar, vägkanter, banvallar, ruderatmarker och gräsmarker ingår i en större värdefull helhet.

Syftet med inventeringen har varit att bedöma miljöers beroende av varandra samt betydelse för och förekomst av hotade bin och andra insekter, då särskilt länets enda lokal med svartpälsbi.
Kommentar:
Finns endast som pdf.