ARCH projektet tillgängliggörande av cross-cutting evaluation workshop

Löpnummer:
2016:64
Diarienummer:
408-26438-2015
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
37
Sammanfattning av workshops genomförda i ARCH 2011-2015. Tio fallstudier i laguner och estuarier som inkluderar alla större hav som omger Europa.
Kommentar:
Finns endast som pdf.