Inventering av makrofyter (vattenväxter) Västra Götalands län 2016

Löpnummer:
2016:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
44
Inventeringar av vattenväxter/makrofyter är viktiga både för uppföljningen av såväl art- och habitatdirektivet som för vattendirektivet. 2016 inventerades makrofyter i 7 sjöar i länet. Makrofyter är ett nytt delprogram inom länets regionala övervakningsprogram från och med 2015.
Kommentar:
Finns endast som PDF.