Utplantering av knölnate och spetsnate, Försök i Göteborg 200X-2016

​Framsida på rapporten: Utplantering av knölnate och spetsnate, Försök i Göteborg 200X-2016
Löpnummer:
2016:62
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
51
De hotade arterna knölnate och spetsnate har planterats ut i dammar och vattendrag med olika metoder och resultatet av detta har följts upp.
Kommentar:
Finns endast som pdf.