Kiselalger i Västra Götalands län 2016

Omslag av rapporten : Kiselalger i Västra Götalands län 2016
Löpnummer:
2016:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
145
Data från kiselalger är viktiga för länets uppföljning av miljömål och kalkningsinsatser samt som underlag för statusklassningen. 2015 undersöktes 39 lokaler i länet. Resultaten visar att 19 av dessa är övergödningspåverkade och 5 lokaler visade på sura eller mycket sura förhållanden.
Kommentar:
Finns endast som PDF