Länsplan för fältgentiana

Löpnummer:
2016:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
42
Länsplanen sammanställer den kunskap som finns om var fältgentiana växer och har vuxit i länet samt prioriterar i vilka områden åtgärder behöver göras för att målen i åtgärdsprogrammet ska kunna nås.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.