Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2016. Länsstyrelsen i Västra Götaland

Löpnummer:
2016:57
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
70
För åttonde året i rad har Sveriges länsstyrelser genomfört en brukarundersökning där nästan 5 000 intervjuer genomförts kring frågor som rör handläggning, bemötande och kvalitet i det arbete som länsstyrelserna utför. Resultatet visar högt betyg när det gäller bemötande och engagemang.
Kommentar: