Uppföljning av regional handlingsplan för klimatanpassning – Västra Götalands län

Löpnummer:
2016:56
Diarienummer:
424-11049-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
74
Rapporten beskriver insatser, effekter och fortsatt arbete utifrån regional handlingsplan för klimatanpassning.
Kommentar:
Finns endast som PDF