Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Rapport: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Löpnummer:
2016:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
20
Spridningskonferens i Västra Götaland av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Kommentar: