Tillsynsveckan 2016- Tillsyn för det hållbara samhället

Omslag - Tillsynsveckan 2016 - Tillsyn för det hållbara samhället
Löpnummer:
2016:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
12
Med tillsynsveckorna hoppas vi kunna fokusera ytterligare på vårt viktiga tillsynsuppdrag, samtidigt som vi har ökat omvärldens kunskap om Länsstyrelsens roll som tillsyns- och kontrollmyndighet.
Kommentar: