Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap

Omslag till rapport, fågel på framsidan
Löpnummer:
2016:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
60
Rapporten är en sammanställning av miljöövervakningsdata från odlingslandskapet. Den visar trenderna för den biologiska mångfalden under de senaste trettio åren.
Kommentar: